Kérem várjon..

AD&TE

Az Óbudai Egyetem AD&TE kutatócsoportja

The new

generation of the LV network

is here

AZ ÓBUDAI EGYETEM AD&TE KUTATÓCSOPORTJA

Modern kori kihívások előtt áll a kisfeszültségű villamos energia hálózat. A fogyasztóknál megjelenő zöldenergia termelés új mérnöki megoldásokat kíván. A szolgáltatás minőségének javítása (például az áramszünetek csökkentése) eddig soha nem látott figyelmet kap. Mindemellett az informatikai és kommunikációs technológiák fejlődése olyan tudománytörténeti irányokat mutat, melyek jelentőségét ma még elképzelni is nehéz. A korszerű eszközök beépítése nélkül elképzelhetetlen az előttünk álló feladatok megoldása. Mi, az AD&TE kutatócsoportban azt vizsgáljuk, hogy a modern kor berendezéseivel hogyan tudunk választ adni a modern kor problémáira.

perm_data_setting perm_phone_msg functions timeline school cloud_done trending_up toys equalizer Kapcsolat

SZINERGIÁINK A KUTATÓ CSOPORTBAN

A XXI. század technológiai vívmányai az alaphálózati és a középfeszültségű hálózatok irányítását már megváltoztatta.A hálózat minőségét jelentősen befolyásolják a kisfeszültségű (KiF), 230V–os elosztóhálózat üzemzavarai is, amely egyes üzemzavari mutatók esetén (pl. SAIDI) közel 50% is lehet. Ezért szükséges a KiF hálózat üzembiztonságát javító korszerű üzemirányítási-üzemviteli rendszer kidolgozása. A jövő KiF üzemirányítási-üzemviteli rendszere Big Data módszereket, hálózattudományi eszközöket és gépi tanulást (machin learning) alkalmazva beazonosítja a hibahelyeket. A Smart SwitchBoard (SSB) alkalmazásával egyes esetekben „öngyógyító hálózatként” (Self-Healing) helyre állítja a normál üzemet, kezeli a decentralizált energiatermelés okozta feszültség problémákat. E rendszer segítségével és a ma már bizonyított kommunikációs csatornák (pl. GSM) felhasználásával a hálózat irányítói felé valós idejű, korszerű megjelenítést biztosít majd. Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Tudományágak és Technológiák az Energetikában Kutatócsoport (Research Group of Applied Disciplines and Technologies in Energetics - AD&TE) tagjai különálló kutatásaikban olyan elméletek kutatásán dolgoznak (jellemzően doktori képzésük alatt), amelyek egymásra építve egységes rendszert képeznek. E munkák összességéből rendszerterv készül. E rendszerterv Pilot Projektben való megvalósítása bizonyítja a különálló eredmények együttes alkalmazásának nagyobb hatékonyságát, és így módot nyújt az egyéni eredmények igazolására is.

Projektek

Kihozzuk a legtöbbet

AD&TE

T&D

IoT

DET

and more..

SSB

-

A project indításakor meghatározásra kerültek azok a funkciók, melyek a kutatócsoport által fejlesztett SSB eszközökbe integrálásra kerülnek. A funkciók kiválasztása a hálózat minőségi mutatóinak (SAIDI, SAIFI) javítását célozzák. Ilyen funkciók például a távjelzés, távmérés, hibahely beazonosítás támogatása, az on-line load-flow input adatok szolgáltatása, a visszakapcsoló automatika stb. Miután a funkciók meghatározásra kerültek az elvárt javulás (hipotézis) hatásvizsgálata következett. Ehhez az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport adatait használtuk, használjuk fel. Az adatokat rendezés és transzformálás után machine learning módszerekkel elemezzük. Egyszerűbb random forest és bonyolultabb neural network modellek segítségével prediktáljuk az összes leíró adat (ideértve a szabad szöveget is) alapján, hogy az adott esemény SSB által kezelhető hiba volt-e, vagy sem. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy ha a hálózaton előre definiált szempontok alapján már be lenne - adott mennyiségű SSB - üzemelve, akkor mennyivel lenne a hálózat minősége jobb. Párhuzamosan e munkával az SSB prototípus tervezése is folyamatban van, melyből terveink szerint bemutató makett is készül.

FLDa

-

A hibabeazonosítási projektben a kutatócsoport arra vállalkozott, hogy a kisfeszültségű hálózatokat feltérképezi és a hálózat tulajdonságait feltárja. A feltárást a hálózat tudomány és a gráfelméleti módszerek alkalmazásával teszi meg. A hálózat feltérképezés eredményeinek birtokában potenciális hibahelyeket definiáló algoritmust készít. Az algoritmus gyakorlati bevezetésével az elosztóhálózat üzemeltetői javítják a hibabehatárolási időket, mely által a kieső idő mértéke csökken. Ez mind a fogyasztói-, mind pedig a szolgáltatói oldalnak előnyöket jelent.

NetSCI

-

A hálózatok tudománya olyan eszköztár készletet kínál a kutatók számára, melyek alkalmazásával feltárásra kerül a hálózatok tulajdonsága. Ha ismerjük a hálózatok tulajdonságát, a hálózatok működése optimalizálható. A projekt megvalósításával kiegészítésre kerülnek a kisfeszültségű elosztóhálózatokról szerzett eddigi ismeretek. Pontos ismeretet kapunk a hálózat tényleges méretéről, mélységéről, átmérőjéről, clusterezettségéről, robusztusságáról, támadástűréséről. A hálózattudomány eszközeinek alkalmazása egészen új perspektívába helyezi a kisfeszültségű hálózatokat.

DET

-

A háztartási méretű napelemek, kisméretű szélerőművek jellemzően a 230V –os kisfeszültségű elosztóhálózatra csatlakoznak. E zöldenergiák közcélú elosztóhálózatra csatlakozásával olyan új áramirányok jönnek létre a fogyasztótól a hálózat irányába, melyek komolyan befolyásolhatják a hálózaton a feszültségeket. Ugyanis a villamosenergia rendszer egyirányú energiaáramlásra lett tervezve, a feszültség értékek egy irányra lettek számítva, méretezve. Amennyiben egy adott területen, utcában sok erőmű települ, e torzító hatás valószínűsége már igen nagy lehet. Kiváltképp igaz ez akkor, ha az időjárás hektikusságával is számolunk: felhő átvonulás, hirtelen széllökés stb. A probléma kezelésére már létezik megoldás: amennyiben a probléma fennáll, a többlettermelést központilag lekapcsolják. Mivel ilyenkor a fogyasztónak bevétel kiesése keletkezne, ezért a kieső energiát az áramszolgáltató megfizeti. Tehát: az áramszolgáltató azért fizet, hogy ne termeljen a fogyasztó, a villamos energiának ebben az esetben gyakorlatilag negatív ára van. Az AD&TE kutatócsoport ennél jóval hatékonyabb és gazdaságosabb megoldáson dolgozik: a napelemek invertereinek kimenetének szabályozásával a feszültségpanaszok úgy kezelhetőek, hogy nem szükséges termelőt kikapcsolni. Ehhez mérési pontok, központi adatfeldolgozás és kiértékelés (megfelelő algoritmusokkal) szükséges.

METEO

-

Kutatócsoportunk újonnan indult projektében big data és machine learning technológiákat használ fel. Ezen technológiák alkalmazásával összefüggéseket keres az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport területén keletkezett KiF üzemzavarok darabszáma és típusai, valamint - a Meteo Blue által szolgáltatott - negyedórás időjárási adatok között. A vizsgált időjárási paraméterek: szélerősség és irány, csapadék, hőmérséklet. Vizsgálatunk eredményeként (hipotézis) arra a kérdésekre keressük a választ, hogy mely területek érintettek leginkább bizonyos eseményekben? Például 30mm csapadék várható a holnapi napon Sárospatak térségében, ami várhatóan 20% -al fogja megnövelni a kisfeszültségű (KiF) üzemzavarok számát vagy 75 km/h, dél-keleti szél esetén 70% -al megnövesszenek a KiF üzemzavarok Gödöllő térségében. Ezen információk birtokában a hálózat üzemeltetetői rugalmasabb készenléti rendszert és optimálisabb karbantartási stratégiát dolgozhatnak ki.

IoT

-

A XXI. században az energia felhasználás optimalizálása kiemelt jelentősségű, melynek sarokköve a megfelelő minőségű energiamonitoring rendszer; ugyanis csak ezen rendszerek által kaphatunk impulzust a fogyasztásunk csökkentéséhez és visszacsatolást a törekvéseink sikerességéről. Projektünkben az Internet of Things (IoT) eszközök felhasználásával egy energiamonitoring megoldás tervezését, kivitelezését, pilotként való üzemeltetését tűztük ki célul. Hangsúlyozzuk, hogy e projektnek nem az ipari/nagyvállalati környezetben alkalmazható nagy pontosságú energiamonitoring-rendszer kiépítése a célja, hanem az otthoni felhasználók "releváns tájékoztató jellegű", valós idejű információkkal való gazdaságos ellátása.

T&D

-

A Transmission & Distribution (T&D) projektünk célja, hogy megoldást találjon a hazánkban található átviteli és osztóhálózaton előforduló jegesedési problémák megelőzésére. A projekt során olyan modellek, algoritmusok és egy, az iparágban is felhasználható online monitoring rendszer kidolgozása a fő cél, amely alkalmas a távvezetékeken lezajló hőtechnikai és mechanikai folyamatok elemzésére és javaslattételre különböző környezeti és üzemviteli feltételek között.

Publikációk

Amire büszkék vagyunk

Péter Holcsik, Judith Pálfi, "Emergency Situations Management with the Support of Smart Metering", ACTA POLYTECHNICA H...

Emergency Situations Management with the Support of Smart Metering

Judith Pálfi, Peter Holcsik, Miklós Tompa, 17th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informa...

Network Science Tools applied to Low Voltage Networks

Judith Pálfi, Péter Holcsik, Márta Takács, Zsolt Mitrik, "Determination of the fault identification accuracy in LV n...

Determination of the fault identification accuracy in LV networks using the Fuzzy method

Csapatunk

Akikkel dolgozunk

Kutatócsoportunk


DR. NOVOTHNY FERENC

Tudományos kutatócsoport vezető, címzetes egyetemi tanár

Címzetes egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosenergetikai Intézet igazgatóhelyettese. Szakterülete a villamos energetika, villamosenergia-átvitel, villamosenergia-rendszerek, érintésvédelem, villámvédelem, feszültség alatti munkavégzés.

HOLCSIK PÉTER

Kutatóproject vezető,
ELMŰ Hálózati kft. elemző

Okleveles-villamosmérnök, az ELMŰ Hálózati kft. és ÉMÁSZ Hálózati kft. elemzője. Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe a kisfeszültségű elosztóhálózati villamosenergia-rendszerek.

PÁLFI JUDITH

BigData kutató,
egyetemi tanársegéd

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosenergetikai Intézet egyetemi tanársegéde. Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe a villamosenergia-rendszerek, a hálózat tudományok és a big data.

TOMPA MIKLÓS

Business Analytics

Adat specialista, a Central European University végzett okleveles hallgatója. Kutatási területe a hálózat tudományok, a big data, adatvizualizáció és data science.

SOLTÉSZ PÉTER

Programozó

Játékfejlesztő, az adatvizualizáció szakértője. Szakterülete a program-, és grafikus engine fejlesztés, kivitelezés. Kutatási területe a hálózat tudományok, adatvizualizáció és adatfeldolgozás.

MITRIK ZSOLT

Kutató, egyetemi tanársegéd

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosenergetikai Intézetben egyetemi tanársegéd. Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe a kis- és középfeszültségű kapcsolókészülékek.

Bagi Tamás

T&D network kutató,
Elinor Mérnökiroda Kft ügyvezető,

Okleveles Villamosmérnök, mérnök - közgazdász. Az ELINOR Mérnökiroda Kft. ügyvezető igazgatója. Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe: a nagyfeszültségű villamos átviteli és elosztó hálózatok

HajdU Balázs

IoT kutató,
Villamosmérnök BsC, MsC hallgató ÚNKP díjas és TDK nyertes

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosenergetikai Intézetének TDK nyertes BsC hallgatója. Kutatási területe az energetikai célú IoT alkalmazások. Az ÚNKP 2017 ösztöndíjasa.

Molnár Tamás

DET kutató,
Villamosmérnök MsC                    ÚNKP díjas és TDK nyertes

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosenergetikai Intézetének MsC hallgatója. Kutatási területe a decentralizált energiatermelés hatásai a villamosenergia rendszerre. Az ÚNKP 2017 ösztöndíjasa.

Ing. Zsolt Čonka, PhD.

Smart Grid kutató,
Egyetemi adjunktus

Kassai Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar adjunktusa. Szakterülete a villamosenergia-átvitel stabilitása, üzeme, irányítása és optimalizálása, a Smart Grid megoldások alkalmazhatóságának vizsgálata.

Szakmai támogatóinkDR. MORVA GYÖRGY

Tudományos vezető

Óbudai Egyetem,
Kandó Energetikai Kutató Hely

DR. KÁDÁR PÉTER

Dékán, Intézetigazgató                           Egyetemi docens

Óbudai Egyetem,
Villamos energetikai Intézet

DR. DENIS MCNICHOLL

International Advisor

Denis Mcnicholl Technology

FEJES TIBOR

Hálózat Dokumentációs Osztály

ELMŰ Hálózati kft.

FODOR JÓZSEF

Ügyvezető Igazgató

ELMŰ Hálózati kft. és
ÉMÁSZ Hálózati kft.

Dr. Köpecsiri András

Consultant

GSE Hungary

DR. Dineva Adrienn

Soft Computing and Adaptive Control Expert

Institute of Automation, Kálmán Kandó Faculty of Electrical Engineering, Óbuda University

Támogatóink

logologologologologo

Kapcsolat

Válaszolunk amint tudunk

Elérhetőségeink

 

ADTE Research group Hungary, Budapest Bécsi street 96/B

info@adte.hu

 

+36 1 666 5817

Social media platformokon keresztül is megtalálasz minket, melyeket az oldal alján találsz.